Skip to content

Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 5

5 miesięcy ago

508 words

Stwierdzono stopniowy wzrost częstości występowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, rozpoczynający się w grupie uczestników, u których wartości BMI występowały od 50. do 74. percentyla (Tabela 2), co zostało potwierdzone przez krzywe przeżycia Kaplana-Meiera dla całkowitej śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). W nieskorygowanych modelach Coxa, zaczynając od 50 do 74. percentyla dla BMI, uczestnicy mieli zwiększoną liczbę zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i całkowitych przyczyn sercowo-naczyniowych; począwszy od 75. do 84. percentyla, uczestnicy mieli zwiększone ryzyko nagłej śmierci (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Tabela 3. Tabela 3. Współczynniki zagrożenia ze względu na przyczynę zgonu, według percentyla BMI podczas okresu dojrzewania. Rysunek 2. Rycina 2. Wskaźnik masy ciała (BMI) w okresie dojrzewania i późniejsze zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych.Określono odsetek zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w czasie do 44 lat obserwacji w zależności od percentyla BMI w okresie dojrzewania, wśród 2 298,130 uczestników, którzy zostali oceniani w wieku od 16 do 19 lat. Do 2918 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych należały zgony z powodu choroby niedokrwiennej serca i udaru oraz nagłe zgony z nieznanej przyczyny. Szare cienie oznaczają 95% przedziały ufności. Model został dostosowany do płci, wieku na egzaminie, roku urodzenia, wykształcenia, statusu socjoekonomicznego, kraju pochodzenia i wzrostu. Przedstawiono również liczbę uczestników narażonych na ryzyko, łączne liczby osobolat oraz łączną liczbę zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 40 lat obserwacji. Dodatkowe 242 zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych wystąpiły między 40 latami a granicą badania wynoszącą 44 lata.
Po wielozmiennej korekcji ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca było już istotnie wyższe wśród osób z dorastającymi wartościami BMI w przedziale od 50. do 74. percentylu niż u osób z wartościami BMI w punktach od 5. do 24. percentylu (współczynnik ryzyka, 1,5; 95% przedział ufności [CI], 1,3 do 1,8), podobnie jak ryzyko zgonu z powodu całkowitych przyczyn sercowo-naczyniowych (współczynnik ryzyka, 1,3; 95% CI, 1,2 do 1,5), a także z przyczyn nie sercowo-naczyniowych i wszystkich przyczyn, a także stopniowane wzrosty ryzyka śmierci ze wszystkich przyczyn specyficznych dla układu sercowo-naczyniowego, ponieważ wartości percentylu BMI wzrosły powyżej 50. do 74. percentyla (tabela 3 i ryc. 2 oraz tabela S4 i ryc. S2 w dodatkowym dodatku). Po wielozmiennej korekcji otyłość wiązała się ze stosunkami ryzyka wynoszącymi 4,9 (95% CI, 3,9 do 6,1) ze względu na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca, 2,6 (95% CI, 1,7 do 4,1) w przypadku zgonu z powodu udaru mózgu, 2,1 (95% CI, 1,5 do 2,9) za nagłą śmierć z nieznanych przyczyn, 3,5 (95% CI, 2,9 do 4,1) z powodu śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, 1,5 (95% CI, 1,4 do 1,6) z powodu zgonu z przyczyn bezobjawowych i 1,7 (95% CI, 1.6 do 1.8) na śmierć ze wszystkich przyczyn (tabela 3 i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Uczestnicy z grupy BMI sklasyfikowani jako osoby z nadwagą (od 85 do 94 percentyla) mieli współczynniki ryzyka wynoszące 3,0 (95% CI, 2,5 do 3,7) w przypadku zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, 1,8 (95% CI, 1,3 do 2,5) w przypadku zgonu z powodu udaru, 1,5 (95% CI, 1,1 do 1,9) dla nagłej śmierci, i 2,2 (95% CI, 1,9 do 2,6) na śmierć z całkowitych przyczyn sercowo-naczyniowych
[przypisy: syrop drosetux, naklofen zastrzyki, symla ]

0 thoughts on “Wskaźnik masy ciała w 2,3 miliona młodzieży i śmierć sercowo-naczyniowa w wieku dorosłym cd 5”

Powiązane tematy z artykułem: naklofen zastrzyki symla syrop drosetux