Skip to content

Uszkodzenie krezki wspólnej i krezki okreznicy

4 tygodnie ago

130 words

Uszkodzenie krezki wspólnej i krezki okrężnicy. Mamy tu do czynienia albo z powstaniem otworu w krezce, albo z oderwaniem jelita od krezki. Otwór zszywamy ostrożnie szwami węzełkowymi, oszczędzając starannie naczynia ze względu na niebezpieczeństwo zgorzeli. Jeżeli jelito zostało oderwane na małej przestrzeni i ma wygląd prawidłowy, zadowalamy się przyszyciem przyczepu krezki; jeżeli jednak krezka uległa oderwaniu na przestrzeni 10 cm lub więcej, robimy z reguły resekcję, Naderwanie fałdu otrzewnej (Lig. hepatogastricum, hepatoduodenale, gastrolienale, gastrocolium). podwiązujemy uszkodzone naczynia, a otwór krezki -zaszywamy, żeby zapobiec uwięźnięciu pętli jelitowej; zważamy, by podczas zaszywania otworu nie uszkodzić lub nie ująć w szew żadnego większego naczynia. [hasła pokrewne: skręcenie stawu skokowego, asumin, amyloza ]

Powiązane tematy z artykułem: amyloza asumin skręcenie stawu skokowego