Skip to content

PROMIENICA JELIT

1 miesiąc ago

259 words

PROMIENICA JELIT (ACTINOMYCOSIS INTESTINORUM) Określenie i przyczyny. Miano: promienica jelit nadaje się chorobie jelit powstającej wskutek ich zakażenia promieniowcami. Promienica jelit powstaje, gdy promieniowce dostaną się do przewodu pokarmowego po uszkodzeniu błony śluzowej jelita przez zakażone ości kłos u zbożowego lub przez błonę śluzową uszkodzoną w inny sposób, albo za pośrednictwem krwi, np. z zakażonego migdałka. Anatomia patologiczna. Najczęstszą siedzibą promienicy jelit jest kątnica oraz wyrostek robaczkowy i okrężnica wstępująca, rzadziej promienica jest usadowiona w odbytnicy i w innych częściach okrężnicy, najrzadziej w jelicie cienkim. W ścianie samego jelita promieniowce rozwijają się bardzo słabo: najwyżej spostrzega się w błonie podśluzowej drobne nacieki, rozmiękające i opróżniające się z wytworzeniem małych jamek w dalszym przebiegu choroby. Sama błona śluzowa jelit pozostaje nieuszkodzona lub prawie nieuszkodzona. Sprawa toczy się głównie w tkankach otaczających jelita. Dookoła zarazków powstaje obfity rozwój tkanki łącznej, tak iż, wytwarza się guz jakby przylegający. do jelita, złożony z twardej, włóknistej tkanki łącznej, wśród której znajdują się ogniska rozmiękania i przewody przetokowe. Zrastając się wcześnie z otoczeniem guz niszczy je coraz bardziej i na coraz większej przestrzeni. Rozmiękłe ropne jamki zawierają znamienne ziarnka żółtawozielonawe, wielkości prosa, nieraz zresztą bardzo nieliczne, składające -się z grzybni pilśniowej otoczonej wieńcem tworów maczugowatych, leżących promienisto . [patrz też: gruz kruszony, dinoprost, certolizumab ]

Powiązane tematy z artykułem: certolizumab dinoprost gruz kruszony