Skip to content

Oddawanie stolców bywa czesto polaczone z bólami

2 miesiące ago

233 words

Postać kilakowa rozwija się w odbytnicy zwykle powoli, objawiając się wzrastającym utrudnieniem oddawania stolca oraz stokami wolnymi z domieszką śluzu, ropy i krwi, zależnie od nieżytu odbytnicy powyżej zwężenia oraz od owrzodzeń swoistych owrzodzeń. powstających wskutek zaleganiu kału. Oddawanie stolców bywa często połączone z bólami. Prócz tego chorzy odczuwają nieraz bolesne parcie na stolec. Badanie palcem oraz wziernikiem stwierdza powyżej odbytu lejkowate zwężenie bolesne na ucisk, przez otwór którego wydobywa się płyn śluzowo-ropiasto-krwisty. Dość często powstają ropnie około odbytnicze oraz przetoki ropiejące. Chorzy chudną, słabną i wreszcie giną po 11/2-21. 2 latach trwania choroby. Postać guzowata objawia się zaburzeniami oddawania stolca, guzem i objawami zwężenia jelit. Kiła wrodzona objawia się kilakami w jelicie czczym i w dwunastnicy, rzadziej w innych częściach jelit. Los sprawy jest taki sam jak w kile nabytej, mianowicie kilaki rozmiękają i tworzą owrzodzenia, które bliznowaciejąc wywołują zwężenia w początkowym odcinku jelit cienkich. Zmiany te mogą być także źródłem krwotoku jelitowego, przedziurawienia jelita, zapalenia otrzewnej itd. Rozpoznanie kiły odbytnicy opiera się na stwierdzeniu zmian kiłowych w odbytnicy (wrzód twardy, kłykciny, zwężenia bliznowate), dodatnim odczynie Bordet-Wassermanna i dodatnich wywiadach w kierunku zakażenia kiłowego. [patrz też: portal medyczny dla lekarzy, leczenie kanałowe warszawa, problemy z pamięcią u dzieci choroby ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe warszawa portal medyczny dla lekarzy problemy z pamięcią u dzieci choroby