Skip to content

Nacinamy otrzewna po prawej stronie petli

6 miesięcy ago

144 words

Jeżeli przeglądając nie przemieszczone pętle nie stwierdzamy uszkodzenia, przechodzimy do systematycznego przeglądu, przy czym zaczynamy przegląd z reguły od kątnicy. Sprawdzamy dokładnie stosunki w obrębie dwunastnicy; podbarwienie żółcią fałdu otrzewnej, wskazuje, że mamy do czynienia z uszkodzeniem dwunastnicy, przy czym dwa miejsca ulegają zazwyczaj uszkodzeniu: część zstępująca oraz zagięcie pomiędzy dwunastnicą a jelitem czczym, a niekiedy obserwujemy uszkodzenie w obu tych miejscach na raz. Nacinamy otrzewną po prawej stronie pętli zstępującej i odsuwamy dwunastnicę na tępo ku linii środkowej ciała, odsłaniając w ten sposób jej ścianę tylną; szczelinę pęknięcia zszywamy poprzecznie szwem dwupiętrowym i sączkujemy to miejsce rurką gumową, tak by jej koniec nie dotykał linii szwów. [patrz też: osteodex, krople dicortineff, naklofen zastrzyki ]

0 thoughts on “Nacinamy otrzewna po prawej stronie petli”

Powiązane tematy z artykułem: krople dicortineff naklofen zastrzyki osteodex