Skip to content

Mutacja STIM1 związana z zespołem niedoborów odporności i autoimmunizacji ad

5 miesięcy ago

512 words

WT oznacza typ dziki. Kwadraty wskazują męskich członków rodziny, kręgi żeńskich członków rodziny, stałe symbole pacjentów, otwarte symbole nie dotknięte chorobą, ukośniki zmarłych osób i podwójne poziome linie współzależności. Panel B pokazuje wewnątrzkomórkowe poziomy wapnia zmierzone w fibroblastach od Pacjenta V-1 i od kontroli, wykazując zmniejszenie napływu Ca2 + w fibroblastach z Pacjenta V-1. Wyczerpanie zapasów Ca2 + indukowano thapsigargin (TG) w roztworze Ringera wolnym od Ca2 +, a następnie perfuzję roztworem Ringer a zawierającym 20 mM Ca2 + w celu umożliwienia napływu Ca2 +. Uzyskane wewnątrzkomórkowe poziomy Ca2 + mierzono jako stosunek emisji fluorescencji przy 510 nm Fura-2, barwnika fluorescencyjnego, który wiąże wapń, po wzbudzeniu odpowiednio przy 340 nm i 380 nm. Analizowano 40-80 komórek na eksperyment; wyniki jednego reprezentatywnego eksperymentu przedstawiono na poletkach po lewej stronie, w których poziome kreski wskazują czas trwania perfuzji za pomocą roztworu zawierającego Ca2 + (czarny) i wolnego od Ca 2+ (białego) Ringera oraz czas trwania stymulacji przy pomocy thapsigargin (szary ). Wykresy po prawej stronie pokazują średnie szczytowe poziomy Ca2 + i początkowe szybkości napływu Ca2 + po perfuzji 20 mM Ca2 + (skorygowane o wartości bazowe, które były przed początkowym wyczerpaniem zapasów Ca2 +) z czterech niezależnych eksperymentów. I słupki reprezentują standardowy błąd. Panel C pokazuje wyniki analizy sekwencji genomowego DNA STIM1 otrzymanego od Pacjenta V-1 i od kontroli, ujawniając wstawienie pojedynczej adeniny w eksonie STIM1, między pozycjami 380 i 381 sekwencji kodującej (380-381insA; NM_003156) w przesunięciu ramki i kodonie przedwczesnego zakończenia (X) w pozycji 136 białka (E136X; NP_003147). Struktury domen białkowych STIM1 nakładają się na sekwencję eksonów STIM1 (zmodyfikowanych z Williams i wsp.15) w Tablicy D, pokazując lokalizację mutacji skróconej E136X w eksonie STIM1 3, uzyskując skrócone białko STIM1 w N -terminalny koniec sterylnej domeny alfa-motywu (SAM). Skrót cEF oznacza domenę kanoniczną EF-hand, ukrytą domenę EF ukrytą dla EF (ostatnio zidentyfikowaną przez Stathopulosa i wsp.16), domenę bogatą w klizynę, domenę bogatą w S / P seryną-prolinę, domenę transbłonową TM i UTR nieprzetłumaczony region. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów z niedoborem STIM1. Pacjent V-1 urodził się w terminie do spokrewnionych rodziców z Europy Środkowej (ryc. 1A). Zarówno rodzice, jak i pięć sióstr jest zdrowych. Pomimo normalnego wczesnego rozwoju poznawczego, okres noworodkowy Pacjenta V-1 był widoczny z powodu hipoplazji częściowej tęczówki i nieprogresywnej globalnej hipotonii mięśniowej (Tabela 1). Biopsja mięśnia i elektromiografia nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Powiększenie węzłów chłonnych i powiększenie wątroby i ropnia były widoczne w wieku 7 miesięcy; po 15 miesiącach stwierdzono autoimmunologiczną niedokrwistość hemolityczną, a po 5 latach trombocytopenię, z których obie były leczone glukokortykoidami. W ciągu pierwszych 4 lat życia miała wiele infekcji wywołanych przez spektrum patogenów, w tym wirus cytomegalii w wieku miesiąca, nawracające zakażenia dróg moczowych, nawracającą posocznicę bakteryjną (wywołaną przez Streptococcus pneumoniae i Escherichia coli) i dwa epizody ospy wietrznej
[hasła pokrewne: tulleo aflofarm, pimafucin ulotka, fenazolina ]

0 thoughts on “Mutacja STIM1 związana z zespołem niedoborów odporności i autoimmunizacji ad”

Powiązane tematy z artykułem: fenazolina pimafucin ulotka tulleo aflofarm