Skip to content

Leczenie chirurgiczne raka szczeki

2 miesiące ago

181 words

Leczenie chirurgiczne raka szczęki polega na częściowym wycięciu szczęki i szkieletu nosa alba też na całkowitym wycięciu szczęki w operacji krwawej. Zabiegi te dają w dużym odsetku przypadków wyleczenie trwałe. Wycięcia szczęki dokonujemy pa nacięciu skóry pad oczodołem wzdłuż nosa i przez wargę górną. Następnie po przepiłowaniu lub przedłutowaniu łuku jarzmowego, nasady nosa i wyrostka podniebiennego usuwamy całą szczękę podwiązując krwawiące naczynia. Następnie skórę zszywamy z powrotem i pokrywamy ubytek. W ostatnich latach coraz więcej zwolenników ma operacja sposobem Holmgrenaiangstroma za pomocą elektrokoagulacji całego guza. Operację za pomocą noża elektrycznego i elektrokoagulacji chorzy znoszą dobrze po padaniu skafedalu i znieczuleniu miejscowym 1% roztworem nawakainy. Można ją wykonać jednoczasowo bez podwiązania tętnicy szyjnej zewnętrznej. Możemy ją wykonać w uśpieniu dożylnym ewipanem lub penroralem. Najlepsze i najtrwalsze wyniki wyleczenia daje leczenie operacyjne lub elekrokoagulację z następowym leczeniem energią promienistą. [hasła pokrewne: firma sprzątająca, kontenery socjalne, firma sprzątająca Poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: firma sprzątająca firma sprzątająca Poznań kontenery socjalne