Skip to content
6 miesięcy ago

251 words

KIŁA JELIT (LUES INTESTINORUM) Odróżnia się kiłę jelit wrodzoną (lues intestinorum congenita) i nabytą (lues intestinorum acquisita). Kiłę nabytą jelit spotyka się przeważnie u kobiet. Najczęściej sadowi się ona w odbytnicy, w większości przypadków nieco tylko powyżej odbytu. W okresie pierwszym jest to wrzód twardy (ucus durum). Najczęstszą zmianą są kilaki, usadowione w błonie podśluzowej. Rozpadając się wiodą one do powstania owrzodzeń o brzegach podminowanych. Wskutek bliznowacenia kilaków powstają znamienne zwężenia odbytnicy, długości kilku cm, nieraz tak znaczne, że światło zwężonego miejsca przepuszcza zaledwie cienki zgłębnik. Zwężenie ma najczęściej kształt lejkowaty i wąski otwór w części górnej. Błona śluzowa po obu stronach zwężenia jest przeważnie przekrwiona, obrzmiała, pokryta śluzem i ropą. Prócz tego, stwierdza się w niej owrzodzenia swoiste oraz zależne od zapalenia, podtrzymywanego przez zalegający kał: O wiele rzadziej spotyka się w kile nabytej zmiany pochodzenia kilakowego, w dwunastnicy i jelicie cienkim, bardzo rzadko w jelicie grubym poza odbytnicą. Zmiany te wiodą czasami do wytworzenia się dużego guza z następowym zwężeniem jelit w początkowej ich części. W powstawaniu guza biorą udział nie tylko nacieki kilakowe jelita, ale także zrosty pętli jelitowych, zrosty jelit z przednią ścianą brzucha, z otrzewną, kilaki otrzewnej, zawartość jelit zalegająca wskutek zwężeń, nieraz licznych na przebiegu jelit itd. Objawy. [podobne: symla, oliprox szampon, fenazolina ]

0 thoughts on “KILA JELIT”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: fenazolina oliprox szampon symla