Skip to content

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność sterylizacji lekami w porównaniu do stentów typu bare-metal w Szwecji ad

7 miesięcy ago

488 words

Nasze wyniki wskazują, że nastąpił wzrost późnej śmiertelności wśród pacjentów, którzy otrzymali stent uwalniający lek10. Aby uzyskać bardziej wiarygodne oszacowanie długoterminowego wyniku i skuteczności, teraz rozszerzyliśmy badanie o wszystkich pacjentów w Szwecji, którzy otrzymała stent w okresie 2003-2006, dla którego dostępny był co najmniej rok obserwacji do końca 2007 r. Skupiliśmy się również przede wszystkim na pacjentach, którzy otrzymali tylko jeden stent uwalniający lek w porównaniu z tymi, którzy otrzymali jeden stent z gołego metalu, umożliwiając w ten sposób dostosowanie charakterystyki zmian chorobowych i stentów do cech charakterystycznych pacjentów. Metody
Badana populacja
W niniejszym badaniu wzięliśmy pod uwagę wszystkich pacjentów w Szwecji, którzy otrzymali stent wieńcowy w okresie od stycznia 2003 r., Do 31 grudnia 2006 r. I dla których dostępne były dane kontrolne przez co najmniej rok i do 5 lat. lat. Analizy oparto na rodzaju stentu wszczepionego w pierwszej zarejestrowanej procedurze. W pierwotnej analizie porównano pacjentów, którzy otrzymali tylko jeden stent uwalniający lek w początkowej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z pacjentami, którzy otrzymali tylko jeden stent z gołego metalu. W analizie wtórnej uwzględniono wszystkich pacjentów, którzy otrzymali stent. W przypadku tych analiz pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jeden stent uwalniający lek zostali przydzieleni do grupy stentów uwalniających lek, niezależnie od tego, czy otrzymali stent innego typu w dowolnym czasie; wszyscy pozostali pacjenci zostali przydzieleni do grupy nagich metal-stentów.
Dane SCAAR
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa i leczenie w kohorcie pacjentów, którzy otrzymali tylko jeden stent i w kohorcie wszystkich pacjentów, którzy otrzymali jeden lub więcej stentów. SCAAR rejestruje informacje o kolejnych pacjentach ze wszystkich 29 ośrodków, które wykonują koronarografię i PCI w Szwecji. Lista najważniejszych zmiennych została przedstawiona w tabeli 1.11. Pacjenci zostali poinformowani o rejestracji, ale szwedzka ustawa nie wymaga pisemnej zgody.
Długoterminowe dane uzupełniające uzyskano, łącząc bazę danych SCAAR z innymi rejestrami krajowymi na podstawie unikalnego 10-cyfrowego osobistego numeru identyfikacyjnego, który mają wszyscy szwedzcy obywatele. Istotny status i datę zgonu uzyskano z Krajowego Rejestru Populacji, a informacje o występowaniu zawału mięśnia sercowego (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, 10. korekta, kody I21 i I22) uzyskano z Krajowego Rejestru Publicznego (w którym informacje na temat diagnoz na zrzut szpitalny jest rejestrowany); wszystkie te informacje uzyskano do 31 grudnia 2007 r. Scalanie rejestrów zostało przeprowadzone przez Centrum Epidemiologiczne Szwedzkiej Narodowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej i zostało zatwierdzone przez komisję etyczną Uniwersytetu w Uppsali. Od marca 2004 r., Elektroniczna forma raportu SCAAR wymaga, aby informacje o restenozie w każdym wszczepionym stencie były rejestrowane w czasie każdej późniejszej angiografii wieńcowej dla wskazania klinicznego.
Badanie i analiza statystyczna zostały zaprojektowane i zinterpretowane przez autorów, z których wszyscy wnieśli wkład do raportu końcowego i wzięli udział w decyzji o przekazaniu wyników do publikacji
[więcej w: osteodex, pimafucin ulotka, espumisan na kolki ]

0 thoughts on “Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność sterylizacji lekami w porównaniu do stentów typu bare-metal w Szwecji ad”

Powiązane tematy z artykułem: espumisan na kolki osteodex pimafucin ulotka